Facebook YouTube

Kontaktirajte nas

* Polja sa zvijezdicom su obavezna

Putnička agencija Eklata

ID: HR-AB-21-060077916
Osječka 11, 21 000 Split

Tel: + 385 21 544 232
+ 385 21 543 766
+ 385 21 543 806
Fax: + 385 21 543 805
email: info@eklata.com
web: www.eklata.com
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 8 do 16 sati

Putnička agencija Eklata d.o.o.

Svojstvo: Organizator putovanja

Osječka 11, 21000 Split

Jurica Glavina – voditelj poslova

 

Mjerodavno tijelo: 

Republika Hrvatska

Ured državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji

Ured za turizam

Klasa: UP-I-024-02/01-04/585

Ur. Broj: 2181-06/01-01-2-IK i

Klasa: UP/i-334-08/07-10/10

Ur. Broj: 2181-01-2-07-33/lb

 

ID kod: HR-AB-21-060077916

IBAN: HR5424840081100713473 Raiffeisenbank – Split

 

 

Kupci i korisnici naših usluga eventualne prigovore u pisanom obliku mogu upiti na email info@eklata.com ili poštom na našu adresu. 

 

Opći uvjeti poslovanja – kliknite ovdje

 

Eklata d.o.o.

OIB: 11849965226

Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu

Temeljni kapital u iznosu 1,773.900,00 kn  uplaćen u cijelosti  

 

Predsjednik uprave Društva Jurica Glavina 

 

 

Naš tim sastoji se od preko dvadeset visoko educiranih turističkih djelatnika. Svi programi u potpunosti su prilagođeni nastavnom planu, a vozni park udovoljava svim zakonskim propisima. Prvi u Hrvatskoj smo uspješno integrirali društvenu, sportsko-rekreativnu i večernju animaciju u svoje programe, a danas smo jedini koji istu nudimo za cijelo vrijeme trajanja putovanja, neovisno o destinaciji.

Newsletter